ماهیت اصلی گروه داعش

در میان این کستارهای دسته جمعی از سوی اسرائیل ، استکبار جهانی این بار با نقشه ی شوم دیگری وارد صحنه شده تا مسمانان جهان را از بین ببرند . نمایش جنگ مسلمان با مسلمان ! آنها با تربیت گروه های انحرافی چون داعش و اجرای این نمایش که داعش یک گروه از مسلمانان هستند که با خشونت و وحشی گری به جان دیگر مسلمانان افتاده اند ، سعی در مخدوش کردن چهره ی اسلام دارند.

اما همانطور که خداوند متعال بارها وعده داده است آنها در دام خود گرفتار شده اند و  دستشان برای جهانیان - و نه برای ما که اساساً اعتقادی به این نمایش های شیاطین نداریم - رو شده است ؛ چرا که همان داعشی ها که دم از اسلام می زنند در مقابل این وحشی گری های اسرائیل برای کشتن زنان و کودکانِ بیگناهِ مسلمانِ فلسطینی دم بر نمی آورند . البته که بر همه ی ما روشن بوده و هست که انتظاری از گروه خونخوار داعش نمیرود . اما این موضوع اگر تاکنون برای افکار عمومی جهان که در خفقان کامل رسانه ای صدایی به گوششان نمیرسید ، روشن نبود ، اکنون به وضوح دست به خون آلوده ی استکبار جهانی را می بینند بطوری که در چند روز گذشته در بیشتر نقاط جهان نسبت به این کشتارهای دسته جمعی اعتراض ها و تظاهراتی توسط مردم جهان با هر دینی که دارند برگزار شده است.

وظیفه ی دیگر مسلمانان جهان در مقابل این کشتارها چیست؟ به نظر می رسد که جنگ سخت با استکبار جهانی همانی باشد که آنها بدنبالش هستند تا در انتها با مظلوم نمایی ، مسلمانان را عامل هجوم بدانند. شاید بهترین روش جنگ نرم با دشمن و تبلیغ اسلام و روشن گری افکار عمومی جهانی و رساندن اطلاعات دقیق ، روشن و واقعی از وضعیت کنونی در جهان توسط علمای دینی و مردم مسلمان باشد. این رسالتی است که بر عهده ی همه ی ماست و ما برای انجام آن مکلف خواهیم بود. حال هر کس به طریقی که بلد است ...

 

/ 1 نظر / 27 بازدید